top of page

Какво се случва, когато лидерът спре да комуникира?

Актуализирано: 7.08.2021 г.


Той беше страхотен професионалист, но голям инат. Като негов приятелял, а не просто подчинен, го посъветвах да говори повече с хората, да обяснява повече, а не просто да свежда решения за изпълнение. Но той държеше на своето: че колегите не се нуждаят от комуникация - те просто трябва да си вършат работата. След като и аз настоях на моето, той раздразнено каза: „Може би просто ще спра да общувам напълно!“липса на комуникация
„Може би просто ще спра да общувам напълно!“

Казах му, че това е най-лошата идея, която някога му е минавала през главата.


Липсата на диалог между ръководителия и хората му залага бомба с часовников механизъм за екипа, бизнеса, отношенията на работното място и бъдещето на компанията като цяло.


"Затвореният" лидер може да нанесе сериозни организационни вреди.

Ето най-често срещаните:Токсична култура на работното място

Токсична култура на работното място

Неефективната комуникация води до разочарование у служителите. А това от своя страна поражда недоверие и объркване. И когато проблемът продължи да расте, лоялността и ангажираността към организацията намаляват. Нещастните служители са основният симптом на токсичната култура.
Липса на уважение и доверие

Липса на уважение и доверие

Уважението и доверието се градят върху връзки, а връзките се създават с разговори. Комуникацията дава възможност за споделяне на идеи и перспективи. Тя изгражда взаимно разбиране, доверие и уважението - елементи, задължителни за ефективността на работното място. Без комуникация уважението не може да пусне корени. А без дух на доверие е трудно една организация да функционира ефективно. 

Нуждаете се от съвет и напътствие как да изграждате връзки, да развивате ефективни работни отношения и да печелите доверие като лидер?

Възползвайте се от обучението, което създадох специално за хора като вас! Първата сесия е безплатна.
Намалена производителност

Служителите трябва да знаят какво се изисква от тях, как изглежда успехът, как се справят с работата, какво може да създаде проблеми и как за ги преодолеят. Без надежден достъп до информация те не могат ефективно да изпълняват работата си. В резултат на това нараства разочарованието и намалява мотивацията, което пък води до още по-голям спад на производителността. А всеки спад носи щети и за репутацията, и за успеха на компанията. 

Поради всички изброени причини е задължително всеки лидер да разбере, че комуникацията е основен фактор за постигане на цели в бизнеса и управлението.


Някои ръководители се заблуждават, че колкото повече информация задържат само за себе си, толкова повече власт притежават. Но всъщност е точно обратното: колкото повече общувате, толкова повече сила и влияние ви дава това.


Лошата комуникация между вас и вашите служители, от друга страна, може да има сериозни дългосрочни последици за вашата организация. Също така може да ви попречи да постигнете пълния си потенциал като лидер: хората ще се отчуждят от вас, ще започват да бойкотират решенията ви или най-малкото няма да ги изпълняват пълноценно. А това ще окаже отрицателно въздействие върху резултатите, по които се оценява вашето лидерство.Хитрина: Ако превърнете комуникацията в опора на вашето лидерство, може да спечелите успехи за бизнеса си и да повишите производителността и печалбите.Имате ли нужда от още и по-персонални съвети за вашето лидерство и комуникация?
39 преглеждания

Подобни публикации

Виж всички

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page