top of page
Тактики и стратегии на лидерството

Тактики и Техники на Лидерството

Ако смятате, че лидерството се свежда само до издаване на заповеди, най-вероятно и вие, и вашата организация ще се сблъскате или вече сте изправени пред сериозни проблеми.

Как да се справите?

Бъдете подготвени с няколко високо ефективни техники и тактики, които от добър професионалист ще ви превърнат в отличен водач!

Защо е важно лидерът да има стратегия и тактика?

Започнете с най-важното: имате си работа с хора! 

За да бъдете добър лидер, освен някои лични умения и професионални качества, е нужно също да управлявате работата в екип, да балансирате различията, да решавате конфликтите и да можете да мотивирате служителите или последователите си.

Изглежда дълъг списък и нелесна задача, нали? И наистина е така!

 

Но съвсем не е невъзможно. Нужно е да познавате и прилагате  на практика някои от най-добрите техники за лидерство. Това може да се окаже ключът към управлението и администрирането на вашия екип, бизнес или организация.

 

Да започваме!

Тактически цели

Много лидери поставят безполезни цели. Защо са безполезни? Защото са непостижими. Освен че живеят в непрестанно усещане за провал, те създават и стресова и непродуктивна среда за хората си.

Ще овладеете техниката на тактическите цели, които съответстват на работата и екипа ви.

Закони на пленяването

Тези поведенчески техники ще ви помогнат да покорите и очаровате своите подчинени, колеги, висшестоящи и клиенти. 

Стратегическо делегиране

Научете тактиката на контролираното споделяне на власт и авторитет, за да спечелите повече власт и авторитет.

Управление на конфликти

Конфликтите на работното място или в организацията са неизбежни. Но не е задължително да водят до лоша развръзка. Лидерите, които владеят стратегии за менажиране на конфликти и управление на бунтове и недоволство, могат реално да ги превърнат в средство за изграждане на по-силен екип и постигане на по-добри резултати. Нека ви покажа!

Респект и дисциплина

Как да печелите уважение и да установявате организационна дисциплина, без да си създавате врагове. Овладейте техники за създаване на респект без авторитарни методи!

Балансът на решенията

Нерешителността може да превърне една неблагоприятна ситуация в бедствие. Разбира се, прибързаното решение без анализ на обстоятелствата може да се окаже още по-лошо. Ще овладеете стратегия, която ще ви позволи да прецените докъде да оставите критичната ситуацията да се развие, така че да имате точна преценка за всеки детайл. И как междувременно да правите малки стъпки, които ще разчистят терена за решителния ви удар.

Маневри с екипа

Как да откривате талантите на хората си и да ги превръщате в свой актив. Добрият лидер създава лидери.

Лидерска странегия активно слушане

Вие сте лидерът, но това не значи, че другите нямат право на мнение.

Слушайте екипа си! Научете се да приемате предложения!

Допуснали сте грешка? Признайте го и я поправете. Добрият лидер не отказва да поеме отговорност и трябва да бъде смирен.

Научете се да слушате и да признавате грешките си!

Лидерска стратегия обучение

Критично важно е един водач да не спира да търси начини и възможности да подобри своите професионални и лидерски умения.

Независимо дали ще посещавате курсове, четете книги, или споделяте опит с други лидери - търсете нови знания непрекъснато!

Не спирайте да учите и надграждате уменията си!

*Вие сте жена лидер? Имам специално предложение за вас!

bottom of page