top of page

Преговорни екипи

Искате компанията ви да се позиционира като лидер в бранша? Да участвате авторитетно в преговори, дискусии, конференции или събития?

 

Ще ви помогна да развиете презентационните и убеждаващите умения на вашия преговорен екип. 

 

Ще работим по всяка фаза на преговорния процес - от планирането, през разработването на послания, до подготовката за въпроси и отговори.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

*Това групово обучение може да бъде продължено и надградено с индивидуални сесии по ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ.

bottom of page