top of page
Стратегии и тактики за водене на преговори

Стратегии и Тактики за водене на преговори

Всички водим преговори. През цялото време. С бизнес-партньори, клиенти, доставчици, търговци, роднини.

 

Затова наистина си струва да научите основните стратегии и тактики. Това може да се окаже разликата между задоволяването с обстоятелствата и постигането на успехи.  

Ще ви покажа как да се позиционирате в процеса на преговори, за да постигнете най-добрите резултати. Ще ви дам ключ за работа с хора при предизвикателни обстоятелства. Ще владеете себе си и другата страна по конструктивен начин, за да постигнете възможно най-добрите резултати.

На масата на преговорите

Без значение дали ви харесва, или не, ще се наложи да преговаряте. Преговорите са част от живота, особено на лидера. Те са основното средство, за да получите нещо от другите.

 

Това е комуникация, насочена към решение, от което и вие, и другата страна имате интерес, или по което имате противоречие, или пък просто сте на различни мнения.

Във все повече ситуации се налагат преговори - конфликтите са процъфтяваща индустрия в наши дни. Все повече хора искат да участват във вземането на решения, които ги засягат. Все по-малко са тези, които приемат спуснати или продиктувани решения. В бизнеса, в управлението или в семейството - решенията се вземат след преговори.

И въпреки че това се случва всеки ден, не е лесно да се направи добре. Често преговорите оставят хората неудовлетворени, изтощени или отчуждени... а понякога всичко накуп. Добрият лидер не може да допусне това. Затова с вас ще тренираме разработен от Харвард метод на преговори - без дребни трикове и позьорство. Този доказан метод се използва по целия свят от дипломати, банкери, политици и адвокати.

Как да отделите хората от проблема

Как да не допуснете отношенията ви с другата преговаряща страна да бъдат въвлечени в проблема. Как да анализирате интересите и мисленето на хората от отсрещния край на масата. Как да предвиждате очакванията им и да ги изненадате с ходовете си. 

Тактики и стратегии

Ще тренираме тактики и стратегии за различни преговорни концепции: Win-Lose, Win-Win, Външна намеса, Многостранни преговори (коалиции, гласувания, социални дилеми), Кадифената ръкавица Vs. Удар по масата.

Комуникацията

Без комуникация няма преговори. Ще изчистим посланията ви и начина, по който ги изразявате - неразбирането е основната причина за провал на преговорите. Ще работим върху това как слушате и дали ви чуват: често в процеса на преговори всеки е толкова зает да мисли какво да каже, че не чува какво казва другият. Ще тренираме как да се изказвате, така че да не допускате думите ви да се тълкуват превратно.

Интереси, не позиции

Зад противоположните позиции стоят както противоречащи си интереси, така и общи или сходни. Ще ви покажа с кои въпроси и стратегии да откривате последните и как да ги изтъквате, за да постигате решения в своя полза.

Емоции

В преговорите, особено в ожесточените диспути, чувствата може да се окажат по-важни от думите. Емоциите от едната страна предизвикват емоционален отговор и от другата. А това бързо ще вкара преговорите в задънена улица. Ще ви науча как да предугаждате и разбирате изблиците. Ще тренираме как да им отговорите, без да бъдете въвлечени в емоционална криза. Ще знаете как да наблюдавате и анализирате собственото си поведение и невербални сигнали и как да оставите другата страна да "изпусне парата".

Запазване на репутацията

Как да откривате и предлагате приемливи решения, които ще позволят на другата страна да запази ценностите и репутацията си.

Подготовка

Ще преминем стъпка по стъпка през подготовката. Ще набележим печелившите тактики и стратегии. Ще проиграем сценариите, които най-често водят до провал на масата за преговори, за да не допуснете да бъдете подведени.

План Б

Ще очертаем основните рискове и тревоги и ще работим за предотвратяването им.

*Можете да надградите уменията на целия си екип с груповото обучение ПРЕГОВОРНИ ЕКИПИ.

bottom of page