top of page

Готови за Криза

Защитете репутацията на своята организация, преди да бъде подложена на атака.

Като журналист дълги години наблюдавах организациите и лидерите в криза. Забелязах, че много от комуникационните стратегии и тактики, използвани през последните години, са не просто неадекватни, но и вредни.

Медийната въртележка се движи по-бързо от всякога. Краткият срок на годност на новините създаде една система, в която организациите са по-уязвими от всякога. Часовникът за реакция и отговори тиктака още по-бързо и заради шума в социалните мрежи. Когато една организация реагира на инцидент или криза, рискът да направи грешно изявление в неподходящ момент и в грешен комуникационен канал увеличава несигурността. 

Обучението по кризисна комуникация ще бъде адаптирано към специфичните нужди на компанията ви и ще помогне на екипа ви да излезе с правилното послание, в точното време и на подходящото място.

Надежда Узунова - Кризисна Комуникация

За да управлявате кризата, трябва да представите правилното послание в точното време.

Но много организации се сриват, когато трябва да направят това, защото...

Не знаят какво да кажат.

Да намерите правилните думи, с които да се обърнете към хората, може да бъде трудно дори в добри времена. Когато сте в криза, тази трудност се увеличава драматично.

Говорят твърде рано или твърде късно.

И най-идеалното послание ще се провали, ако излезе в неподходящия момент. Ако го направите твърде рано, заинтересованите страни няма да са готови да го чуят. Но по-често организациите пропускат момента - кризисната комуникация идва твърде късно и никой вече не желае да слуша.

Публиката не разбира посланието.

Хората няма да знаят какво се опитвате да комуникирате, око посланието ви е объркано и неясно.

 

Не осъзнават проблема. 

Това, което изглежда незначително за вашата организация, може да бъде огромен проблем за вашите клиенти и всички заинтересовани страни. Те негодуват защо въпросът не може да бъде решен незабавно.

Не улучват медията, през която да комуникират кризисното си послание

Трябва да срещнете вашите клиенти или застъпници там, където се намират – и това вероятно не е уебсайтът ви. Без правилната платформа дори перфектното послание няма да бъде ефективно.

КАК ЩЕ ВИ ПОМОГНА?

Обучението по кризисна комуникация включва:

Анализ на заплахите и възможностите

С отделните екипи на организацията ще създадем отговор на потенциалните заплахи и ще обсъдим възможностите за тяхното неутрализиране. Ще очертаем:

 • силните и слабите страни, възможностите и заплахите;

 • собствените ви канали и медиите, с които мога да ви свържа;

 • проблемите, които изискват медиен отговор. 

 

 

Обучение за медийна реакция

 

Подготовка на отговора
 • Анализиране на комфорта при говорене с медиите.

 • Създаване на ключови послания.

 • Начин на поднасяне на кризисните послания - визия и невербална комуникация в криза.

 • Какво да кажете на запис и какво на живо.

Социалните медии в криза
 • канали за бърза комуникация;

 • връзка и последователност в различните платформи.

* Обучението може да бъде преформатирано съобразно мащаба и нуждите на вашата организация.

Имате интерес към обучението по Кризисна Комуникация?


        Обадете се сега!

 

Или попълнете формуляра и ще се свържа с Вас в рамките на работния ден.

Благодаря Ви за доверието! Очаквам да работим заедно!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
Надежда Узунова - Кризисна Комуникация_edited.jpg

Подгответе и комуникационната стратегия на своята организация!

bottom of page