top of page

Комуникационна стратегия

Ще изработим дългосрочна визия за присъствието на бизнеса или организацията ви в общественото пространство.

 

Ще набележим SMART-целите.

 

Ще определим таргет-аудиториите и заинтересованите страни и ще създадем моделирани послания за всички тях.

 

Ще очертаем ефективните канали за връзка с вашите клиенти и партньори.

 

И ще изготвим конкретен план за действие, който да осъществявате стъпка по стъпка с подробни инструкции и описания.

Комуникационна стратегия
bottom of page