top of page
Предизборна кампания

Изборна кампания

Искате да ви изберат? Вярвам, че ви трябва нещо повече от PR. 

 

Моят практически подход към стратегията, дигиталната реклама и политическата кампания ще ви изведе до целта.

Заедно ще съставим печеливш план и ще го адаптираме към всяка политическа ситуация.

Как да бъдете избран?

Това е единственият въпрос, който всъщност има значение.

А пътят към отговора е дълъг, труден и може да ви струва скъпо. 

Да бъдете номиниран е само началото на изборния процес. Успешнят кандидат трябва да убеди избирателите, че не просто е заслужил тази номинация, но и заслужава да бъде избран.

 

Най-добрите политици на практика са в кампания през цялото  време - изграждат връзки, планират политики и събития във  основа на всичко, което виждат и чуват.

 

Печеленето на гласоподаватели е същността на всяка кампания. Политическата реклама, посланията, дебатите, плакатите, слоганите и дори черният PR съществуват отдавна. Но всеки напредък в технологиите дава нови възможности да стигнете до избирателите.

Ето какво ви предлагам!

Стратегия

Политическата кампания се състои от  80% стратегия и 20% изпълнение. С тази информация на ум, време е да започнете да планирате!

Силната стратегия трябва да се основава на няколко ключови градивни елемента и принципа, които ще ви помогнат да пресечете финалната линия първи. С екипа ми ще разработим за вас динамична кампания, която няма да остави избирателите равнодушни. 

Проучване на опонентите

Анализът на вашите опоненти е от ключово значение за успеха на кампанията ви. Aко осмислите добре силните и слабите страни на политическите си противници ще си осигурите огромно предимство в директните диспути с тях, когато започнете да формулирате посланията си или когато се наложи да оборите техните.

Заедно ще направим този анализ. Ще ги визуализираме в карта, която през цялото време ще ви показва къде стоите спрямо другите кандидати. Така ще имате ясна представа къде позициите ви са непоклатими и къде сте уязвими.

Избирателите

Ще ви покажа как да таргетирате с кампанията си потенциалните си избиратели. Ще ги сегментираме според вероятността да ви изберат. Ще проучим проблемите, болките и желанията им. Ще ги провокираме с петиции и онлайн анкети. Това може да се окаже по-полезно от скъпите социологически проучвания.

Публичните изяви

Ще ви подготвя за всяко медийно или обществено събитие. Ще отговаряте с лекота кактво на избирателите, така и на журналистите и на опонентите си в политическите дебати. Ще правим симулации и сухи тренировки, докато придобиете автентична увереност и убедителност.

В кадър

Ще подготвим за вас видеоклипове и ще организираме фотосесии. Доверете се на огромния ми опит в телевизията в частност и медиите изобщо, за да имате впечатляваща кампания.

Посланията

Всеки проблем на избирателите трябва да бъде адресиран. Направете посланията си част от вашия публичен образ! Нека ви разпознават!Постоянството е важно, но ако повтаряте нещо, търсете различни думи и изразни средства!

Личен бранд

Независимо дали ви харесва, или не - кампанията е лична. Ще ви помогна (до)изградите лидерския си образ!

Направете и екипа си устойчив за предизвикателства!

bottom of page