top of page

Вътрешна комуникация

Разбирам, че натоварването и натискът за постигане на резултати трудно се балансират.

Въпреки и точно заради това имате нужда вашият екип да знае какво очаквате от него по всяко време. Затова е важно да имате стратегия за вътрешна комуникация.

 

Вашите хора са най-ревностните ви съюзници и най-убедителните застъпници на бранда ви. Не ги дръжте на тъмно! Ясната комуникация е спокойствието, което  трябва да вдъхнете на вашия екип, дори във време на криза и несигурност.

Нека ви покажа как!

Вътрешна комуникация Internal Communication

Консултантската програма включва:

Комуникационно планиране за вътрешни инициативи

Съобщения за маркетингови кампании

Послания за ребрандиране

Креативни формати

Не позволявайте екипът ви да научавва новините за компанията отвън!

Не допускайте интерпретации по ъглите!

Ще ви помогна да изградите план за вътрешни съобщения за събития, засягащи компанията - кой, кога и как комуникира с екипа.

Ще ви помогна да подготвите въздействащи вътрешни бюлетини, подкасти или видеа. Ще обуча ръководителите на екипи във вашата компания как да разработват посланията към хората си и ще им помогна да ги създадат.

Пуснали сте в ход кампания за ребрандиране? Ще ви помогна да отправите правилните послания до вашия екип, за да подкрепят новата марка. Ще ви науча как да създадете отправни точки за вътрешни разговори и кампании, които максимизират стойността на новия бранд.

Ще ви помогна да направите креативни шаблони за вътрешна комуникация. Вдъхновете хората си с оригинално и въздействащо съдържание!

Какво ще получите?

bottom of page