top of page
Как лидерът създава връзки и доверие

Създаване на връзки и доверие

Усещането за свързаност е в основата на най-добрите и високопроизводителните екипи. То се изразява във висока увереност, сигурност и доверие.

Как ще ви помогна?

Сигурна съм, че сте знаещи, можещи и талантливи.  Но това не е гаранция, че другите ви виждат като лидер, достоен за доверие.  Вашата надеждност се определя от това колко добре изразявате своите знания, опит и идеи.  

Ще ви помогна да изострите комуникативните си умения, за да можете да повлияете на хората да ви гласуват доверие.

Убедителна комуникация

Убедителните комуникатори говорят ясно, кратко и слагат акцент върху резултатите, които искат да постигнат. Те разказват истории, знаят кога да замълчат и разбират, че уязвимостта увеличава доверието в тях.

Лице-в-Лице

Когато говорим за създаване на доверие, нищо не може да се сравни с въздействието, което упражнявате лице в лице.

Ще работим върху това!

Как да не губите доверие?

Ще ви науча как да изглеждате благонадеждни и да печелите доверието на хората с думи и действия.

И какво да направите, когато започнете да го губите.

Ще вдъхновявате емоционално екипа си

Хората помнят емоционалните страни на едно преживяване по-добре и по-дълго от всеки друг аспект.

Ще развиете емоционална интелигентност. Тя е от основно значение за установяването на силни лични връзки с вашия екип. Ще ви покажа стъпки за действие в шест основни области.

Виртуално доверие

Технологиите напълно промениха начина, по който се свързваме с хората. Въпреки че виртуалната комуникация има предимства, тя идва и със своите предизвикателства. Ще ви покажа как да им отговорите.

Създаване на доверие в телефонен разговор

Хората търсят гласови улики, за да открият възможни скрити планове, двусмислени значения, прикрити емоции, стрес - накратко, всичко, което ще им помогне да определят дали могат да разчитат на думите ви. Ще сте подготвени.

Видео-конференициите и доверието

Комбинацията от глас и изображение при видеоконферентните връзки предлага чудесна възможност да подобрите доверието във вас. Но използването й добре е умение, което трябва да се научи.

Правилото "Да... и"

Ще ви науча на тази импровизаторска техника, за да избягвате излишните противоречия.

Лидерство и създаване на връзки

Ще ви покажа стратегии за свързване с хора, които срещате за първи път.

Как да създавате връзки веднага?

Невербално поведение за лидери

По-топлата невербална комуникация е от основно значение за създаването на положителни взаимоотношения.

Как да "стоплите" езика на тялото?

Научете също как да излъчвате лидерство и да упражнявате влияние дори отвъд официалната си власт.

bottom of page