top of page
Кои основни лидерски умения са ви нужни?

Лидерство:
Основни умения

В момента лидерите са изправени пред огромна несигурност и нужда от промяна.


И все пак това е нашата реалност и в нея ще успеят онези водачи, които могат вдъхнат на последователите и служителите си надежда и увереност, да ги направят издръжливи на цунамито на промяната, което преобръща обществото и организациите с главата надолу.


Успехът на лидера изисква непрекъснато обучение и адаптация.

Кои основни лидерски умения са ви нужни?

За да помогнете на вашата компания, организация, отдел или екип да се справят с трудностите на промяната, трябва да ги мотивирате и вдъхновите с мощна визия за бъдещето.

Ще ви помогна да я изградите и комуникирате по най-ефективния начин.

Стратегическо планиране

Ще оценим силните и слабите страни - вашите и на вашата организация. Ще открием възможностите и заплахите. Заедно ще разработим дългосрочен план въз основа на този анализ. Ще откриете и започнете да използвате различни източници на информация. Ще развиете и усъвършенствате  уменията си стратегическо планиране.

Стил на общуване

Ще идентифицираме уникалния ви стил на комуникация и ще разработим стратегии за ефективното ви лидерско общуване. Ще изберем между кадифената ръкавица, напористия и агресивния подход. Ще правим упражнения. Ще осъзнаете собствения си  модел на общуване и ще откриете възможности да прилагате уроците от обучението, за да издигнете лидерското си общуване на ново ниво. Ще работим и върху уменията ви за активно слушане.

Създаване на екип

Ще се фокусираме върху развитието на екипа ви чрез въвеждане на практики, целящи да предизвикат служителите ви да покажат своя най-голям потенциал. Ще анализираме силните и слабите им страни, за да увеличим ефективността им. Ще очертаем областите, които се нуждаят от развитие.

Овластяване

Ще изградим умения да повишите мотивацията, производителността и сътрудничеството. Ще приведем личните ви цели в съответствие с организационните стратегии. Ще набележим начини за по-ефективно сътрудничество с колегите и ще развием умения за системно и стратегическо мислене.

Разрешаване на конфликти

Ще ви покажа различни тактики за разрешаване на конфликти и ще ви науча как да изберете подходящата за всеки контекст и обстоятелства. Ще идентифицираме личните ви трудности при ефективното справяне с конфликтни ситуации. Ще развиете умения за управление на предизвикателства и подобряване на личната самоувереност, когато е необходимо.

Управление на времето

Ще се изследване приоритетите ви. Ще оценим кое ви губи времето и къде е нарушен балансът между работа и почивка. Ще работим по предизвикателствата на делегирането. След като установим основните пречки пред ефективното управление на времето ви, ще разработим план за максимизиране на този ресурс. Ще се фокусираме и върху развитието на ефективни умения за делегиране.

Говорене пред публика

Ще изградим основните ви умения за успешно публично представяне. Ще заснемем упражненията и ще анализираме видеозаписите.

Как да изградите собствен лидерски стил

Преформатирайте мисленето и нагласите си, за да осъзнаете защо сте правилният човек, който да ръководи.

Въоръжете се със стратегия за критични ситуации: как да се справяте с трудни разговори и възражения, как да наложите вашите възгледи, как да запазите хладнокръвие под напрежение. 

Изградете собствен лидерски стил!

Как да комуникирате като лидер - вербално и невербално?

Научете тактики за убедителна комуникаци. Осигурете си успех на преговори, срещи на борда и публични презентации.

 

Научете се как да анализирате събеседниците и аудиторията си, за да си осигурите резултата, който искате.

 

Артикулирайте визията си - кратко, ясно и въздействащо.

Комуникирайте като лидер - вербално и невербално!

bottom of page