top of page
Eзикът на тялото на лидера

Невербална комуникация за лидери

Езикът на тялото ви има огромно значение за това как ви възприемат като водач.

Ще работим върху изражението, жестовете и позата, така че да внушавате едновременно сила и съпричастност - златното дуо на лидерската осанка.

Тихият език на лидера

Преди време по телевезията водех предаване, в което анализирахме невербалното поведение на политиците, за да определим дали лъжат по важни за обществото теми. Учудена бях колко много от тях се страхуваха и отказваха да бъдат мои събеседници. Първият извод естествено беше, че мнозина не са искрени с последователите си. Другият - че повечето нямат никакъв контрол над невербалната си комуникация и дори когато са честни и открити, не внушават това убедително.

За съжаление много лидери са напълно невежи за езика на тялото и не го употребяват в своя полза. Нека ви помогна да сте от малцината знаещи!

Как да направите силно първо впечатление?

Научно доказано е, че когато срещнете някого за първи път, имате точно 7 секунди да направите първо впечатление. За това отрицателно време едва ли ще успеете да кажете нещо повече от поздрав и името си. Същевременно начинът, по който сте влезли, погледът, жестовете, позата, звукът на гласа ви, изражението на лицето ви ще кажат толкова много, че другите хора ще си съставят мнение за вас. Мнение, което така силно се отпечатва в подсъзнанието им, че всички думи и цялото време на света може никога да не успеят да променят. 

Как да говорите с ръцете си?

Много често ме питат: "Какво да правя с ръцете си?". Най-простият отговор е: Използвайте ги! Жестовете имат ключова роля за това как хората ви възприемат. Ще работим по трите категории жестове: емблематични, илюстративни, регулативни.

Как да звучите като лидер?

Ще правим упражнения за дишане. Ще работим по интонацията. Ще ви науча как да играете с гласа си. Ще ви покажа кога паузата и мълчанието говорят повече от всяка дума.

Каква дистанция да поддържате?

Ще се научите как да използвате пространството, за да постигнете целите си в разговора или дебатите.

Как да разчитате невербалните сигнали на другите?

Използването на езика на тялото за отправяне на силни послания е само едната страна на медала. Добрият лидер трябва да умее да разчита знаците в невербалното поведение на своите партньори, служители и последователи. Само така ще успее да отговори бързо и точно на очакванията на хората. Ще го направим заедно!

Лидерското излъчване

Сложат ли ви веднъж подсъзнателния етикет "харесван" или "нехаресван", "силен" или "нерешителен", "достоен за доверие" или "подмолен", хората гледат на вас и вашите действия през този филтър.

Не пропускайте възможността да направите правилното впечатление!

bottom of page